fbpx
windbos
Nieuwe Energie Overijssel

Organisator

Nieuwe Energie Overijssel
Telefoon
038-4998219
Email
nieuweenergie@overijssel.nl
Website
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/
Aanmelden

Locatie

De Maathoeve - Heeten

Meer info

Aanmelden

Datum

donderdag 28 okt

Tijd

12:00 - 17:00

Symposium – met wind meer ruimte voor natuur

Welke mogelijkheden zie jij om de doelen vanuit het klimaatakkoord te behalen én de energietransitie in Overijssel succesvol aan te jagen? Wij denken dat een Windbos hiervoor een uitgelezen kans biedt. Denk jij met ons mee?

Kansrijk concept

In de investeringsimpuls ‘Energietransitie’ van maart 2020 is de combinatie van grootschalige energie-opwek met bosaanleg, oftewel ‘windbos’, benoemd als een kansrijk concept dat op verschillende locaties kansen biedt in Overijssel. Samen met de natuurorganisaties, gemeenten, windenergieontwikkelaars, energiecoöperaties en belangengroepen willen we het gesprek aan gaan over de mogelijkheden van windbossen. Hierbij creëren we een interactieve setting die aanzet tot afspraken en actie. 

 

Welke kansen biedt deze vorm voor biodiversiteit? Hoe creëer je meer draagvlak voor windenergie door er recreatie mee te vergroten? Vragen als deze passeren hierbij de revue. We nodigen je op 28 oktober graag uit voor een symposium met diverse stakeholders, die vanuit hun rol in de toekomst mogelijk betrokken raken bij een windbos. 

Programma

12.00 uur  Ontvangst met een broodje
13.00 uur  Welkom door dagvoorzitter André van der Zee
Toelichting op Windbossen met pitches
13.30 uur  Werksessie 1
14.30 uur  Pauze
15.00 uur  Werksessie 2
16.00 uur  Plenaire afsluiting
16.30 uur  Netwerkborrel
17.00 uur  Einde symposium

Werksessies

Deelnemers aan het symposium kunnen in de werksessies, onder begeleiding van een voorzitter, in gesprek met de pitchers over de diverse thema’s die spelen rond het realiseren van een Windbos.

Maak je eigen keuze, op basis van je interesse, uit de volgende werksessies in het aanmeldformulier:

De strijd om de ruimte!
A. Ruimtegebruik
De ruimte staat onder grote druk. Veel deelbelangen maken aanspraak op dezelfde ruimte. Landbouw, natuur, woningbouw, de energietransitie. De lijst is lang. Hoe kan het concept windbos zorgen voor een effectieve integrale benadering voor deze deelbelangen? Kunnen windbossen een vliegwiel zijn voor brede gebiedsontwikkelingen?

B. Ruimtelijke kwaliteit
Niet iedereen is even blij wanneer er windmolens aangelegd worden. Dat kan flinke impact hebben op het uitzicht vanuit bijvoorbeeld woningen of door het landschap. Hoe kan de aanplant van bos en/of het versterken van het landschap de ruimtelijke kwaliteit voor bewoners verbeteren bij windprojecten?

Proces en financiën
C. De businesscase
Hoe ziet de businesscase van een windbos eruit? Wat zijn verschillen met de ‘normale’ businesscase van windprojecten en/of bosrealisatie? Wat levert het combineren van die twee onderdelen met elkaar op?

D. Planvorming van onderop
Windbossen bieden de kans voor lokale partijen om samen te werken. Hoe kun je samen met inwoners en lokale energie-initiatieven tot een plan komen voor een windbos? Wat is daar voor nodig en hoe kan dit helpen ten opzichte van een normale windmolenontwikkeling? Wat is de rol van de overheid en wat kan de rol zijn van bewoners?

Kansen en bedreigingen voor natuur
E. Biodiversiteit
In deze werksessie bekijken we de kansen en bedreigingen van windbossen. Welk effect heeft het realiseren van bos en/of het versterken van landschap op de bestaande biodiversiteit en wat zijn mogelijke effecten van de combinatie met windmolens? Welke meerwaarde bieden windbossen ten opzichte van aanleg van alleen windmolens?

 


Dit evenement wordt door een partner van het Duurzaamheidscentrum Deventer georganiseerd. Uw duurzaam evenement in omgeving Deventer ook op deze agenda?  Of samen met ons een evenement organiseren, mail ons dan.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE

Goed om te horen dat jij gaat besparen, dat levert iets op, ook voor jou!

We streven er na je binnen 14 dagen te bellen voor een gratis telefonisch advies.

We wensen je een duurzame dag toe.

Team RRE