fbpx

Bewust Met Water in het Duurzaamheidscentrum

Aandacht voor de waterkringloop met een expositie en activiteiten
Het Duurzaamheidscentrum van Deventer besteedt de komende maanden aandacht aan de water kringloop: regenwater, oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater. Schoon water vinden we vanzelfsprekend in Nederland ‘waterland’. Maar door verontreiniging en veranderend klimaat staat de watervoorziening steeds meer onder druk. We kunnen allemaal een druppel bijdragen om water ook in de toekomst schoon en betaalbaar te houden.

Regenwater is goed voor het land, maar teveel ineens kan de riolering niet aan. Dan kan het riool overstromen en komt verontreinigd water in het milieu. Je kunt als bewoner veel doen voor voldoende afvoer van regenwater. Bovendien kun je een buffer maken voor tijden van droogte.

Oppervlaktewater moet schoon genoeg zijn voor recreatie. Het waterschap zorgt daarvoor. Je kunt helpen door afval in het milieu te vermijden. Ook planten en dieren zijn je dankbaar want door vervuiling van water en bodem gaat de natuur achteruit.

Schoon drinkwater vinden we vanzelfsprekend, maar steeds vaker worden perioden met teveel water worden afgewisseld met langere droogte. Daarom moeten leren zuiniger om te gaan met drinkwater.

Afvalwater wordt grondig gereinigd voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater. Maar waterzuivering wordt moeilijker en duurder door ondermeer chemische vloeistoffen, olie, frituurvet. Gooi dus geen troep in het riool.

bewust met water

Stap eens binnen bij het Duurzaamheidscentrum, daar laat een voorlichter graag zien hoe je kunt bijdragen aan duurzaamheid. Het is interessant, het is gratis, dus wat let je!

De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Duurzaamheidscentrum: woensdag t/m Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Het adres is Grote Kerkhof 1, bij het Stadhuis van Deventer.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE

Goed om te horen dat jij gaat besparen, dat levert iets op, ook voor jou!

We streven er na je binnen 14 dagen te bellen voor een gratis telefonisch advies.

We wensen je een duurzame dag toe.

Team RRE